آقای ملک زاده


مطالب برتر

    File engine/modules/3news.php not found.

تبلیغات

نویسنده: parvizmalekzadeh | تاریخ: 6-03-1394, 04:51 | بازدیدها: 6658
صداي انديشه آب لابه لاي چمنزارها    
رود پرخروشي كه خود را به سنگ ها ميزند تا به مقصد برسد از بالاي سنگها پرتاب مي شود از كناره رود مي رود تا به گنجشك تشنه اي برسد كه كنار رود نشسته وبالش شكسته است صداي پرشروشور آب تلنگريست به باور انسان كه زندگي جريان دارد وصدايش چه گوش نواز است . آب با زلالي وپاكي اش از سختي سنگ مي گذرد وفقط به درختي كه چشم انتظار ايستاده فكر مي كند مي داند پر از ميوه هاي رسيده ، با دستان رو به خدا نگران به زمين گذاشتن بارش است . اميد روزي دارد كه يك انسان يك باغبان دست پاكش را به سويش كشيده وقصد چيدن ميوه هاي خوش طعم وشيرينش را داشته باشد تمام روياي يك درخت اين است . هدفي به قصد خدمت به انسان پيمانش را قبل از خلقت با آفريدگار خود بسته ودست به دست او گذاشته تا دست زحمتكش يك انسان هرگز از سويش خالي برنگردد اين را از خالقش آموخته كه اميد هيچ اميدواري را نا اميد نكند آن جوي جاري مي داند راز سبز شدن چمن ها را درلب جويبارها .
خبر دارد از درختركي كه در دهكده با موهاي پريشانش لب چشمه نشسته تا كوزه اش را پر كند فكر مرغابي هايي است كه دلشان لك زده براي آب بازي مي خواهند قطره هاي آب را چون شبنم به روي بالهاي سپيدشان بپاشند 
موضوع: دل نوشته ها
نظرات: 0
نویسنده: parvizmalekzadeh | تاریخ: 6-03-1394, 04:46 | بازدیدها: 7203
خدای خوب همه فصل ها
ای خدای خوب ومهربان چطور به فکر همه چیز بوده ای ؟ فکر کنم معنی خدایی همین باشد. اینکه هیچ چیز از قلم نیفتد ، همه چیز را طراحی کرده باشی ، همه چیز را دیده باشی ، جایی برای بهانه وچون وچرا نگذاشته باشی . تا می آیم از گرمای تابستان ناله کنم وبگویم دیگر نمی توانم این حجم از هوای گرم را تحمل کنم تو پاییز را می فرستی وبا این طراحی جذاب وفکر شده فکر پاییز را هم کرده ای . گفته ای نمی شود پاییز بیاید ودرخت ها قیافه شان عوض نشود ، که پاییز بیاید وکلاغ ها نباشند ، پاییز بیاید وبچه ها نروند مدرسه ، پاییز بیاید وهمه جا طلایی نشود ، باد هو نکشد ، نم باران نزند به شانه شاعران وبچه ها توی مهدکودک شعر پاییزه پاییزه برگ درخت می ریزه نخوانند . خدای من تا از سوز وسرمای زمستان ملول می شوم وپوشیدن لباسهای گرم مرا خسته می کند ودلم می خواهد در هوای ملایم وبهاری قدم بزنم ونفس عشق را با بهار تازه کنم فصل شکوفه زدن وروئیدن گل ها یعنی بهار را می فرستی وعجب خدای دقیقی هستی ومن چه خوشبختم که چهار فصل را زندگی می کنم .
موضوع: دل نوشته ها
نظرات: 0
نویسنده: parvizmalekzadeh | تاریخ: 6-03-1394, 04:44 | بازدیدها: 7598
آوای ستایش 
همه موجودات خدا را ستايش مي كنند.آبزياني كه در آب شناورند ياپرندگاني كه درآسمان پرواز ميكنند وكوه ها را درمي نوردند ،درختاني كه سر به آسمان مي سايند وريشه هايشان به ژرفاي زمين فرو مي روند تسبيح خدا مي گويند. هرموجود زنده اي زندگي خودش را به زيبايي كل هستي پيوند مي زند واين گونه يكتاي بي همتا را ستايش مي كند. صداي حمد وتسبيح گلها وگياهان ، درختان ، زمين وآسمان را بايد شنيد وسجده آنان را مشاهده كرد، درختان با قطرات باران وضو مي كنند،صداي نيايش آنها به گوش ابرها ،خورشيد وماه هم مي رسد، اگر گوش كني زمزمه سبزترين آيه را در انديشه برگ مي شنوي .
موضوع: دل نوشته ها
نظرات: 0
نویسنده: parvizmalekzadeh | تاریخ: 24-01-1394, 03:50 | بازدیدها: 7028

بنویسیم طبیعت بخوانیم زندگی تا به تصویر کشانیم جمال حضرت دوست را

حیات دوباره بخشیدن وجاری کردن جوشش زندگی در رگ وریشه های یک درخت ، برتن عریان خاک ، برجوانه شاخه ساران ، آبی که از سرمای زمستان لرزیده ویخ بسته ، جلوه ایست که طبیعت به رخ کشانده تا جمال حضرت دوست ، یکتا معبود بی همتا را به زیباترین تصویرها نمایان کند .اگر مرگ برگها وسبز شدن دوباره آنها نبود ، اگر فراغ از سبزی وچمن نبود ودیدار دوباره ای برای تازه شدن وجود نداشت ، زندگی دوباره برای ما انسانها معنا ومفهوم امروزش را از دست داده بود . اگر در اندیشه نوشتن جمله ای از طبیعت باشیم جمله ها متفاوت ونویسندگان فراوان خواهند شد وهیچ خواننده ای را یارای خواندن نخواهد بود وهیچ عمری را وفای سپری کردن چنین لحظاتی نخواهد شد وهیچ معلمی را توان آموختن این خط ها نخواهد بود وهیچ مکتبی را شان آموختن این درسها نبود وهیچ تابلویی را یارای به تصویر کشیدن زیبایی های خالق مصور نبود جز آن دفتری که خالق خود برگهایش را به نام فصل ها ورق می زند وهر ثانیه وهر لحظه اش عمریست از آموختن یک زندگی که حتی در کوچکترین برگها هم قابل مشاهده است نه با چشم ریز بین بلکه چشمی را می طلبد که اندیشه ای نیکو در سر ودلی زلال وصاف در سینه دارد . 

موضوع: دل نوشته ها
نظرات: 0
نویسنده: parvizmalekzadeh | تاریخ: 19-01-1394, 03:47 | بازدیدها: 7688
نفس عشق را با بهار تازه کنیم 

 

: بهاری دیگر در راه است، زمستانی دیگر سرشد واین تجلی آیه حیات است که صبح از پس شب می آید وبیداری از پس خواب ، پس به شکرانه بیداری دیگر بارطبیعت ، یگانه جهان آفرین را که جان مایه هستی از اوست سپاس می گوئیم واز درگاه رحمتش بیداری جانها را طلب می کنیم ، به آیینی کهن هر سال در آستانه نوروز خانه وکاشانه را غبار می روبیم وبه جلوه ای نو جلا می دهیم

 عید آمدوما خانه خود را نتکاندیم                 گردی نفشاندیم وغباری ننشاندیم 

 من دانم وخونین دلت ای خسته کبوتر          سالی سپری گشت وتو را ما نپراندیم

موضوع: دل نوشته ها
نظرات: 0
نویسنده: parvizmalekzadeh | تاریخ: 17-01-1394, 04:50 | بازدیدها: 4981
چه زیبا آموختم درس امید را روی این کنده پیرطبیعت درتمام فصول مکتب درس است برای آنان که باچشم دل می بینند ، حتی بالهای یک پروانه هم پر از درس است ، اگر فکر کنی این کنده پیر هم برای تو درسها دارد . طبیعت همیشه یکپارچه شوق است برای رویاندن هرچه زیباییست . برای فرمان خداوند قادرمتعال ، برای شاد کردن انسان ،او که می گویند اشرف مخلوقات است .اما طبیعت همیشه نگران ویرانگری انسان است ، نگران نیازش نیست ، نگران طمع اوست . نگران قطع شدن درختان ،نگران شکستن شاخه ها ،نگران زیاد شدن کنده ها .طبیعت از انسان خسته شده اما نه ناامید از کارهایش . از ویرانگری هایش بیزار است اما باز هم انسان را دوست دارد ودر هرگوشه وکناری درشادی وناراحتی فکر درس دادن به انسان است وحکمت های خداوند را به زیباترین ورساترین شکل ها آموزش می دهد .هیچ وقت طبیعت نا امید از جوانه زدن وروییدن نخواهد شد. چون روح امیدواری هم مانند بسیاری از صفات خوب در کالبد طبیعت همیشه جاری است ، مخصوصا وقتی که دست یک انسان به نشانه محبت وقدردانی از نعمت های خداوند روبه آسمان می رود آن روز است که حتی تنه قطع شده پیرهم جوانه می زند واین جوانه ،جوانه امید است که می روید .
موضوع: دل نوشته ها
نظرات: 0
نویسنده: parvizmalekzadeh | تاریخ: 17-01-1394, 04:23 | بازدیدها: 4786
اگر به کودکانمان می آموختیم که درخت مقدس است امروز بر سر هر یک از ما سایه ای بود
 
اگر کودکان دلبند ما دوستی ما و درخت را می دیدند هرگز شاخه ای از درخت را نمی شکستند اگر کودکانمان انس ما ودرخت را می دیدند هرگز درختی را قطع نمی کردند . ای کاش همه ما دیروز که هوا خوب بود وطبیعت خرم تر بود واز صدای زنگ خطر طبیعت خبری نبود نهال کوچک دیروز را پناهگاه روزهای گرم امروز می دانستیم ای کاش به مناسبت های زیبا مثل طواف خانه خدا ،عیدهای بزرگ مثل عید قربان وروزهای خوب مثل روزمادر، برای شادیهای مختلف با بچه های عزیزمان درخت می کاشتیم وبه آنها می گفتیم که این نهال کوچک روزی مانند تو روبه آسمان قد خواهد کشید همانطور که تو امید خانواده هستی این درخت هم امید این آب وخاک است وبرای ما وزمین وخاک وآب وهوا وهمه موجودات کره زمین با ارزش خواهد بود
موضوع: دل نوشته ها
نظرات: 0
نویسنده: parvizmalekzadeh | تاریخ: 17-01-1394, 03:56 | بازدیدها: 5219
برای من که عاشق پروازم دست تو بوی قفس می دهد

برای من که عاشق پروازم دست تو بوی قفس می دهد
ای انسان تو اولین شاهکار خلقت هستی ومن پرنده کوچکی هستم که به تو با تحیر می نگرم خداوند قادر متعال سرآغاز خلقت را زمین قرار داد وبه من وهمه عناصر هستی فرمان داد که در خدمت تو باشیم وهمه کائنات در سخره تو هستند تو در طبیعت ، دربین موجودات زندگی می کنی واز آنها بهره می گیری ،میس خوری ومی آشامی ومی پوشی وهدفی عظیم وحکمتی شایسته را از این خوردن وآشامیدن ها مقصود است تا درخت انسانیت به بارنشیند وهمه موجودات معنای اشرف مخلوقات را درک کنند وآنگاه باتعجب از خود نپرسند چرا انسان نقطه پرگار هستی است .
موضوع: دل نوشته ها
نظرات: 0
نویسنده: parvizmalekzadeh | تاریخ: 3-01-1394, 04:00 | بازدیدها: 6909
موضوع: دل نوشته ها
نظرات: 0
نویسنده: parvizmalekzadeh | تاریخ: 29-11-1393, 00:36 | بازدیدها: 5169

ای آسمان چه زیبا وسپید سجاده برفی ات را در شهر اطلسی ها پهن کردی‌ 

موضوع: دل نوشته ها
نظرات: 0