آقای ملک زاده


مطالب برتر

    File engine/modules/3news.php not found.

تبلیغات

نویسنده: parvizmalekzadeh | تاریخ: 11-06-1394, 04:23 | بازدیدها: 6371
آلو محصول سال94

 


موضوع: محصولات باغ
نظرات: 0
نویسنده: parvizmalekzadeh | تاریخ: 11-06-1394, 04:21 | بازدیدها: 6315
 آلو محصول سال94

 


موضوع: محصولات باغ
نظرات: 0
نویسنده: parvizmalekzadeh | تاریخ: 11-06-1394, 04:18 | بازدیدها: 5721
آلو محصول سال 94

 

  

موضوع: محصولات باغ
نظرات: 0
نویسنده: parvizmalekzadeh | تاریخ: 13-04-1394, 22:17 | بازدیدها: 6737

 

موضوع: محصولات باغ
نظرات: 0
نویسنده: parvizmalekzadeh | تاریخ: 13-04-1394, 19:43 | بازدیدها: 7163

 

 

 

درختان پایه کوتاه که از ارتفاع ده سانتی متری سطح خاک به بار نشستند

موضوع: محصولات باغ
نظرات: 0
نویسنده: parvizmalekzadeh | تاریخ: 13-03-1394, 02:47 | بازدیدها: 8247
درخت بن سای 40 ساله با یک کیلو خاک در کنار درختان پایه کوتاه از ارتفاع 5 سانتیمتری بالای سطح خاک به بار نشستند
 

موضوع: محصولات باغ
نظرات: 0
نویسنده: parvizmalekzadeh | تاریخ: 22-02-1394, 03:29 | بازدیدها: 6526

موضوع: محصولات باغ
نظرات: 0
نویسنده: parvizmalekzadeh | تاریخ: 19-02-1394, 16:50 | بازدیدها: 8126
درختان پایه کوتاه که از ارتفاع 10 سانتی متری از سطح خاک به بار نشستند

 

 

 

 

 

موضوع: محصولات باغ
نظرات: 1
نویسنده: parvizmalekzadeh | تاریخ: 15-01-1394, 04:14 | بازدیدها: 6475


موضوع: محصولات باغ
نظرات: 0
نویسنده: parvizmalekzadeh | تاریخ: 14-01-1394, 23:10 | بازدیدها: 6994
 
 
 
 
موضوع: محصولات باغ
نظرات: 1